Y Wellness

A Mindful Path to A Better Body and A Better Life

Latest Posts

  Sorry, no posts matched your criteria.

facebook instagram Line

สมรรถภาพและการเคลื่อนไหว

การให้คำปรึกษาด้านการออกกำลังกาย (15 นาที) : 500 บาท (หยุดให้บริการชั่วคราว)

ประเมินสมรรถภาพทางกาย (30 นาที) : 1,200 บาท (หยุดให้บริการชั่วคราว)

E-Fit (30 นาที) : 1,400 บาท (หยุดให้บริการชั่วคราว)

เห็นผลลัพธ์อย่างรวดเร็วโดยใช้เวลาสั้นที่สุดด้วยการฝึกแบบ EMS เมื่อสวมใส่ชุดเครื่องแบบที่ออกแบบเฉพาะมาอย่างกระชับ แรงไฟฟ้าจะไปกระตุ้นกล้ามเนื้อ ในขณะที่ผู้ฝึกสอนจะแนะนำท่าออกกำลังกายง่าย ๆ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรง การทรงตัว และการทำงานของหัวใจ

 • คอร์ส 5 ครั้ง                                     6,650 บาท   (1,330 บาท/ครั้ง)
 • คอร์ส 10 ครั้ง แถมฟรี 1 ครั้ง           13,000 บาท (1,181 บาท/ครั้ง)
 • คอร์ส 15 ครั้ง แถมฟรี 2 ครั้ง           18,900 บาท  (1,111 บาท/ครั้ง)

ฝึกสมรรถภาพทางกายแบบส่วนตัว (60 นาที) : 2,000 บาท (หยุดให้บริการชั่วคราว)

การฝึกส่วนตัวกับผู้ฝึกสอนมากประสบการณ์ที่จะออกแบบโปรแกรมเฉพาะสำหรับคุณ ช่วยให้คุณรู้จักร่างกายตัวเองมากขึ้น ออกกำลังกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเคลื่อนไหวอย่างถูกต้องเพื่อบรรลุเป้าหมายสุขภาพที่ดีของคุณ

 • คอร์ส 5 ครั้ง                                    9,500 บาท (1,900 บาท/ครั้ง)
 • คอร์ส 10 ครั้ง แถมฟรี 1 ครั้ง           18,500 บาท (1,681 บาท/ครั้ง)
 • คอร์ส 15 ครั้ง แถมฟรี 2 ครั้ง           27,000 บาท (1,588 บาท/ครั้ง)

การฝึกยืดเหยียดร่างกาย แบบส่วนตัว (30 นาที) : 1,200 บาท (หยุดให้บริการชั่วคราว)

การฝึกส่วนตัวกับผู้ฝึกสอนมากประสบการณ์ที่จะช่วยคุณผ่อนคลายกล้ามเนื้อ เพิ่มความยืดหยุ่น และพัฒนาการเคลื่อนไหว การยืดเหยียดร่างกายยังช่วยกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตให้ดีขึ้น ปรับปรุงการทรงตัว และป้องกันการบาดเจ็บ แนะนำสำหรับผู้ที่กำลังประสบปัญหากล้ามเนื้อตึง และต้องการลดความตึงเครียดและขับสารพิษ รวมถึงผู้ที่ออกกำลังกายเป็นประจำ

 • คอร์ส 5 ครั้ง                                    5,700 บาท    (1,140 บาท/ครั้ง)
 • คอร์ส 10 ครั้ง แถมฟรี 1 ครั้ง           11,000 บาท (1,000 บาท/ครั้ง)
 • คอร์ส 15 ครั้ง แถมฟรี 2 ครั้ง           16,500 บาท (970 บาท/ครั้ง)

การฝึกสมรรถภาพทางกายแบบเป็นกลุ่ม (60 นาที): กิจกรรมพิเศษ

การฝึกแบบกลุ่มจะถูกจัดขึ้นเพื่อฝึกหลาย ๆ ด้าน อาทิ การยืดเหยียดร่างกาย (Stretch) การออกกำลังกายแบบทหาร (Bootcamp) และศิลปะการออกกำลังแบบชี่กง (Qi Gong) เพื่อปรับปรุงสมรรถภาพร่างกายและความเข้มแข็งทางจิตใจ ถึงแม้จะเป็นการสอนแบบกลุ่ม แต่ BodyConscious ก็ให้ความสำคัญกับสมรรถนะและการปรับแก้ปัญหาเฉพาะรายบุคคลด้วย

A Mindful Path to A Better Body and A Better Life