Y Wellness

A Mindful Path to A Better Body and A Better Life

Latest Posts

  Sorry, no posts matched your criteria.

facebook instagram Line

สมรรถภาพและการเคลื่อนไหว

การให้คำปรึกษาด้านการออกกำลังกาย (15 นาที) (Temporary Unavailable): 500 บาท

โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่หัวข้อ การวินิจฉัย

ประเมินสมรรถภาพทางกาย (30 นาที) (Temporary Unavailable): 1,200 บาท

โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่หัวข้อ การวินิจฉัย

E-Fit (30 นาที) (Temporary Unavailable): 1,400 บาท

เห็นผลลัพธ์อย่างรวดเร็วโดยใช้เวลาสั้นที่สุดด้วยการฝึกแบบ EMS เมื่อสวมใส่ชุดเครื่องแบบที่ออกแบบเฉพาะมาอย่างกระชับ แรงไฟฟ้าจะไปกระตุ้นกล้ามเนื้อ ในขณะที่ผู้ฝึกสอนจะแนะนำท่าออกกำลังกายง่าย ๆ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรง การทรงตัว และการทำงานของหัวใจ

 • คอร์ส 5 ครั้ง                                    6,650 บาท (1,330 บาท/ครั้ง)
 • คอร์ส 10 ครั้ง แถมฟรี 1 ครั้ง           12,600 บาท (1,145 บาท/ครั้ง)
 • คอร์ส 15 ครั้ง แถมฟรี 2 ครั้ง           17,850 บาท (1,050 บาท/ครั้ง)

ฝึกสมรรถภาพทางกายแบบส่วนตัว (60 นาที) (Temporary Unavailable): 2,000 บาท

การฝึกส่วนตัวกับผู้ฝึกสอนมากประสบการณ์ที่จะออกแบบโปรแกรมเฉพาะสำหรับคุณ ช่วยให้คุณรู้จักร่างกายตัวเองมากขึ้น ออกกำลังกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเคลื่อนไหวอย่างถูกต้องเพื่อบรรลุเป้าหมายสุขภาพที่ดีของคุณ

 • คอร์ส 5 ครั้ง                                    9,500 บาท (1,900 บาท/ครั้ง)
 • คอร์ส 10 ครั้ง แถมฟรี 1 ครั้ง           18,000 บาท (1,636 บาท/ครั้ง)
 • คอร์ส 15 ครั้ง แถมฟรี 2 ครั้ง           25,500 บาท (1,500 บาท/ครั้ง)

การฝึกยืดเหยียดร่างกาย แบบส่วนตัว (30 นาที) (Temporary Unavailable): 1,200 บาท

การฝึกส่วนตัวกับผู้ฝึกสอนมากประสบการณ์ที่จะช่วยคุณผ่อนคลายกล้ามเนื้อ เพิ่มความยืดหยุ่น และพัฒนาการเคลื่อนไหว การยืดเหยียดร่างกายยังช่วยกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตให้ดีขึ้น ปรับปรุงการทรงตัว และป้องกันการบาดเจ็บ แนะนำสำหรับผู้ที่กำลังประสบปัญหากล้ามเนื้อตึง และต้องการลดความตึงเครียดและขับสารพิษ รวมถึงผู้ที่ออกกำลังกายเป็นประจำ

 • คอร์ส 5 ครั้ง                                    5,700 บาท (1,140 บาท/ครั้ง)
 • คอร์ส 10 ครั้ง แถมฟรี 1 ครั้ง           10,800 บาท (982 บาท/ครั้ง)
 • คอร์ส 15 ครั้ง แถมฟรี 2 ครั้ง           15,300 บาท (900 บาท/ครั้ง)

การฝึกสมรรถภาพทางกายแบบเป็นกลุ่ม (60 นาที): กิจกรรมพิเศษ

การฝึกแบบกลุ่มจะถูกจัดขึ้นเพื่อฝึกหลาย ๆ ด้าน อาทิ การยืดเหยียดร่างกาย (Stretch) การออกกำลังกายแบบทหาร (Bootcamp) และศิลปะการออกกำลังแบบชี่กง (Qi Gong) เพื่อปรับปรุงสมรรถภาพร่างกายและความเข้มแข็งทางจิตใจ ถึงแม้จะเป็นการสอนแบบกลุ่ม แต่ BodyConscious ก็ให้ความสำคัญกับสมรรถนะและการปรับแก้ปัญหาเฉพาะรายบุคคลด้วย

A Mindful Path to A Better Body and A Better Life