Y Wellness

A Mindful Path to A Better Body and A Better Life

Latest Posts

    Sorry, no posts matched your criteria.

facebook instagram Line

การให้คำปรึกษา

การให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ (60 นาที): 1,900 บาท

จุดเริ่มต้นสู่ทุกเส้นทางสายสุขภาพ การให้คำปรึกษาเชิงลึกจะวิเคราะห์ภาวะสุขภาพของคุณทั้งในปัจจุบันและในอดีต ความสนใจ และแบบแผนการใช้ชีวิตประจำวันของคุณ เพื่อใช้ในการแนะนำโปรแกรมสุขภาพที่สอดคล้องกับเป้าหมายของคุณ

การให้คำปรึกษาด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ(60 นาที): 2,200 บาท

หากกังวลว่าการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนจะส่งผลให้ร่างกายของคุณทำงานช้าลงใช่หรือไม่? แพทย์ด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยจะประเมินภาวะปัจจุบันของคุณ และใช้การแพทย์แบบผสมผสานเพื่อปรับฮอร์โมนของคุณให้สมดุลอีกครั้งอย่างเป็นธรรมชาติและมีประสิทธิภาพ

การวินิจฉัยแบบแพทย์แผนจีน: 950 บาท

การแพทย์แผนจีนโบราณ (Traditional Chinese medicine: TCM) ใช้การตรวจชีพจรที่ข้อมือและการตรวจลิ้นเพื่อประเมินภาวะสุขภาพและวินิจฉัยโรคให้คนไข้

การวินิจฉัยทางกายภาพบำบัด: 500 บาท

การตรวจประเมินทางกายภาพบำบัดเพื่อวินิจฉัยแยกโรคหรือภาวะความผิดปกติทางร่างกาย โดยการตรวจร่างกายทางกายภาพบำบัดร่วมด้วยการซักประวัติเบื้องต้น การคลำกล้ามเนื้อ การทดสอบกำลังกล้ามเนื้อและการดูพิสัยการเคลื่อนไหวและการตรวจทางระบบประสาทพื้นฐาน

การวิเคราะห์โครงสร้างและรูปทรงของร่างกาย: 1,000 บาท

การประเมินที่ครอบคลุมทั้งด้านโครงสร้างร่างกายและการเคลื่อนไหวโดยนักกายภาพบำบัด ทั้งนี้เป็นการวิเคราะห์การทรงตัว ทิศทางการเคลื่อนไหว การทดสอบและการวัดทางกายภาพ ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีปัญหากล้ามเนื้อและกระดูก

การให้คำปรึกษาด้านการออกกำลังกาย: 500 บาท

ให้คำปรึกษาแนวทางการออกกำลังกายและแนวทางสุขภาพ​เบื้องต้น เพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับเป้าหมายและความปลอดภัย​ ออกแบบเฉพาะสำหรับคุณเพื่อให้เกิดประโยชน์​สูงสุด

การประเมินสมรรถภาพทางกาย: 1,200 บาท

ทดสอบว่าร่างกายของคุณเคลื่อนไหวได้ดีแค่ไหน เพื่อสร้างโปรแกรมออกกำลังกายเฉพาะสำหรับคุณ เราทดสอบจุดแข็ง จุดอ่อน ความไม่สมดุล ความยืดหยุ่น และความแข็งแกร่ง รวมถึงวินิจฉัยความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ และสาเหตุของความเจ็บปวดหรืออุปสรรคที่คุณกำลังเผชิญอยู่

วัดองค์ประกอบของร่างกาย: 500 บาท

การใช้หลักความต้านทานทางชีวภาพในการวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกายเพื่อจำแนกน้ำหนักของคุณ มวลกระดูก มวลไขมัน น้ำ และมวลกล้ามเนื้อ ทั้งยังชี้ให้เห็นถึงความไม่สมดุลในร่างกาย ซึ่งอาจเป็นสาเหตุที่จะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมา

ตรวจวัดขนาดรูปร่างแบบสามมิติ: 800 บาท

การถ่ายภาพสามมิติเพื่อให้เห็นโครงสร้างร่างกายด้วยรังสีอินฟราเรด ที่แสดงให้เห็นส่วนเว้าส่วนโค้งทุกส่วนอย่างแม่นยำแม้เพียงแค่ในระยะ 2 มิลลิเมตร ผลของการวิเคราะห์นี้จะช่วยชี้แนะการปรับท่าทางที่ถูกต้อง และยังเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับติดตามผลพัฒนาการทางกายภาพอีกด้วย

ประเมินความเครียดด้วยค่าความผันแปรของอัตราการเต้นของหัวใจ (Heartmath): 1,500 บาท

ใช้ค่าความผันแปรของอัตราการเต้นของหัวใจ (Heart Rate Variability: HRV) เพื่อประเมินว่าความเครียดมีผลต่อระบบประสาท และส่งผล กระทบต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตของคุณอย่างไร รวมถึงการฝึกทำแบบฝึกหัดง่าย ๆ ที่จะช่วยให้คุณสามารถรับมือกับความเครียดได้ดีขึ้น

การตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการ (ราคาแตกต่างกันไป)

บริการการตรวจเลือดและปัสสาวะหลากหลายรายการ เพื่อประเมินภาวะสุขภาพในปัจจุบันและใช้เพื่อแผนการบำบัดรักษาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ     การตรวจรวมถึงการแพ้อาหาร ระดับฮอร์โมน ระดับภาวะโภชนาการ ระดับสารพิษ ค่าจุลินทรีย์ และอื่น ๆ

A Mindful Path to A Better Body and A Better Life