Y Wellness

A Mindful Path to A Better Body and A Better Life

Latest Posts

    Sorry, no posts matched your criteria.

facebook instagram Line

สปาบำบัด

บอดี้คอนเชียส ซิกเนเจอร์ บอดี้เวิร์ค (90 นาที): 3,500 บาท

การนวดตัวแบบบอดี้คอนเชียส ซิกเนเจอร์ บอดี้เวริค์ เป็นการนวด 90 นาที ด้วยพนักงานหัตถการประสบการณ์สูง ซึ่งทรัทเมนท์ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการผ่อนคลายอย่างมากและช่วยให้สุขภาพองค์รวมดีขึ้น โดยการนำเอาศาสตร์การรักษาต่างๆที่บอดี้คอนเชียสมีความเชี่ยวชาญมาผสานกันเป็นหนึ่งเดียว ไม่ว่าจะเป็นการใช้คลื่นเสียงบำบัด (Sound Healing) การนวดผ่อนคลาย กระตุ้นต่อมน้ำเหลือง การนวดกดจุดสะท้อน การนวดคลายกล้ามเนื้อมัดลึก การนวดศีรษะแบบอินเดีย การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ และ การใช้การเคลื่อนไหวแบบกายภาพบำบัดมาผสมผสานไว้ด้วยกันอย่างลงตัว

นวดหน้าท้องปรับสมดุลร่างกาย(ชิเนซัง) (60 นาที): 2,500 บาท

การนวดหน้าท้องระดับลึกสามารถช่วยกระตุ้นระบบขับถ่าย และกระตุ้นอวัยวะภายใน โดยการ “ฝึก” อวัยวะต่าง ๆ ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เชื่อกันว่าการนวดหน้าท้องแบบชิเนซัง (CNT) สามารถช่วยปลดปล่อยอารมณ์ตึงเครียดที่ถูกสะสมไว้ในระบบย่อยอาหาร [อาการเครียดลงกระเพาะ] การนวดท้องถือเป็นตัวช่วยที่สำคัญที่ทำให้โปรแกรมล้างสารพิษเป็นไปอย่างสมบูรณ์ และยังเป็นการสร้างเสริมให้มีการคงไว้ซึ่งสุขภาพที่ดี

  • คอร์ส 4 ครั้ง                         8,000 บาท (2,000 บาท/ครั้ง)

ทรีตเม้นต์เสริม (แนะนำ)

  • การฝังเข็ม (30 นาที) 1,100           บาท

การฝังเข็มควบคู่กับการนวดหน้าท้องปรับสมดุลร่างกายจะทำให้การรักษามีประสิทธิภาพดีมากขึ้น เนื่องจากจะช่วยให้การปรับสมดุลของอวัยวะภายในดีขึ้น โดยเริ่มจากการนวดท้องก่อนเป็นอันดับแรก ตามด้วยการทำฝังเข็ม รวมถึงมีการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม โดยการจับชีพจรตามฉบับแพทย์แผนจีนและการคลำประเมินดูความสมดุลของอวัยวะภายในร่วมด้วย

นวดระบายน้ำเหลือง (60 นาที): 2,500 บาท

การระบายน้ำเหลืองเป็นวิธีบำบัดรักษาที่อ่อนโยนแต่มีประสิทธิภาพอย่างสูงที่กระตุ้นการล้างสารพิษ ระบบน้ำเหลืองคือ “ระบบกำจัดของเสีย” ของร่างกาย แต่ไม่เหมือนกับระบบไหลเวียนโลหิต เพราะระบบน้ำเหลืองไม่มีอวัยวะเทียบเท่าหัวใจมาช่วยปั๊มสูบของเสียออกไปจากร่างกาย หลอดน้ำเหลืองอยู่ใต้ผิวหนัง เพราะฉะนั้นการนวดระบายน้ำเหลืองจึงเป็นการนวดสัมผัสเพียงเบา ๆ เพื่อกระตุ้นการไหลเวียนของน้ำเหลืองไปตามท่อ และกวาดล้างสารพิษกับสารน้ำที่มากเกินออกไป การนวดนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะใช้ควบคู่กับทุก ๆ โปรแกรมล้างสารพิษ และสำหรับผู้ที่ร่างกายมีภาวะคั่งน้ำ

นวดมือบำบัด (60 นาที): 1,500 บาท

เป็นศาสตร์หนึ่งในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ที่เน้นนวดกดจุดคลายกล้ามเนื้อบริเวณแขนและฝ่ามือ ซึ่งแต่ละจุดมีความสัมพันธ์สะท้อนไปยังอวัยวะภายในร่างกายด้วย ประโยชน์ของการรักษาด้วยศาสตร์นี้  เพื่อคลายกล้ามเนื้อ พังผืดและเส้นประสาท บริเวณมือและแขนสำหรับผู้คนในยุคสมัยนี้ที่ต้องใช้งาน คอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ  รวมทั้งช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกัน ปรับสมดุลฮอร์โมนโดยเฉพาะฮอร์โมนไทรอยด์ ซึ่งการนวดนี้ยังช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวดบริเวณอื่นๆของร่างกาย เราได้คิดค้นและผสมผสานเทคนิคการรักษา อย่างการกดจุดของจีน (Acupressure point) และการคลายพังผืดกล้ามเนื้อ(Myofascial release) เข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการรักษา

นวดเท้าบำบัด (45 นาที): 800 บาท

การนวดเท้าบำบัดเป็นวิธีบำบัดรักษาแบบโบราณ แรงที่กดลงตรงจุดสะท้อนบนเท้าจะส่งผลสะท้อนไปยังอวัยวะและต่อมต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกันของร่างกาย การนวดเท้าบำบัดจะช่วยบรรเทาอาการปวดในส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เพิ่มการไหลเวียนโลหิต และส่งเสริมคุณภาพชีวิตโดยรวม ช่วยให้นอนหลับสบาย และรู้สึกผ่อนคลายขึ้น

Tension Release Massage (60 min/80 min): THB1,500/THB 1,800

Tension Release Massage pays particular attention to stiff, congested and tense areas of the body to loosen the muscles, reduce pain and improve range of motion. Using a combination of Trigger Point Therapy, slow deliberate strokes, deep muscle manipulation and stretching in order to reduce muscle and nerve tension. Working according to your specific needs this treatment can release whole body tension or concentrate on one particular area. Instant relief is guaranteed however for chronic conditions one treatment may not be enough and a package of treatments may be recommended.

 

Upcoming New Services

  • Aroma Therapy Massage
  • Aromatherapeutic Massage
  • Office Syndrome Massage

A Mindful Path to A Better Body and A Better Life