Y Wellness

A Mindful Path to A Better Body and A Better Life

Latest Posts

  Sorry, no posts matched your criteria.

facebook instagram Line

กายภาพบำบัด

การวินิจฉัยทางกายภาพบำบัด: 500 บาท

โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่หัวข้อ การวินิจฉัย

วิเคราะห์โครงสร้างและรูปทรงของร่างกาย: 1,000 บาท

โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่หัวข้อ การวินิจฉัย

กายภาพบำบัดเทคนิคพิเศษร่วมกับการทำอัลตร้าซาวด์ (60 นาที): 2,000 บาท

การรักษาโดยนักกายภาพบำบัดผู้เชียวชาญโดยใช้เทคนิคการรักษาด้วยมือและเครื่องมืออัลตร้าซาวด์ จะดูแลและให้คำแนะนำสำหรับอาการเจ็บปวด ติดขัด หรือการปรับเปลี่ยนเพื่อปรับโครงสร้างร่างกาย ท่าทางในการใช้ชีวิตประจำวันต่างๆ เพื่อให้เหมาะกับความต้องการของแต่ละคน โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับทุกท่าน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ที่มีการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา มีปัญหาการเจ็บปวดเรื้อรัง มีข้อจำกัดในการเคลื่อนไหวทำกิจกรรมต่างๆ

 • คอร์ส 5 ครั้ง                                    9,000   บาท  (1,800 บาท/ครั้ง)
 • คอร์ส 10 ครั้ง แถมฟรี 1 ครั้ง           17,000   บาท  (1,545 บาท/ครั้ง)

ทรีตเม้นต์เสริม (แนะนำ)

 • การฝังเข็ม (30 นาที)                         1,100   บาท

การฝังเข็มจะช่วยลดการอักเสบและอาการปวด ทั้งยังช่วยเร่งกระบวนการซ่อมแซมเนื้อเยื่อและช่วยลดเวลาการฟื้นฟูร่างกาย

การบำบัดด้วยคลื่นกระแทกช็อคเวฟ (60 นาที): 3,000 บาท

แนะนำสำหรับผู้ที่กำลังประสบปัญหาจากอาการปวดเรื้อรัง คลื่นกระแทกจะส่งคลื่นเสียงพลังงานสูงไปทำปฏิกิริยากับกล้ามเนื้อ เพื่อให้เกิดการซ่อมแซมเนื้อเยื่อ เร่งการเจริญเติบโตของเซลล์ ระงับความเจ็บปวด และฟื้นฟูการเคลื่อนไหว คลื่นกระแทกที่มีประสิทธิภาพสูงจะถูกนำมาใช้ในการรักษาอาการเรื้อรัง และกึ่งเฉียบพลัน

 • คอร์ส 5 ครั้ง                                    13,500   บาท (2,700 บาท/ครั้ง)
 • คอร์ส 10 ครั้ง แถมฟรี 1 ครั้ง             25,500   บาท (2,318 บาท/ครั้ง)

ทรีตเม้นต์เสริม (แนะนำ)

 • การฝังเข็ม (30 นาที)                          1,100    บาท

การฝังเข็มจะช่วยลดการอักเสบและความปวด ทั้งยังช่วยเร่งกระบวนการซ่อมแซมเนื้อเยื่อและช่วยลดเวลาการฟื้นฟูหลังจากการรักษาด้วยคลื่นกระแทกช็อคเวฟ

การฝังเข็มและการทำอัลตร้าซาวด์เพื่อลดอาการปวด(90 นาที): 3,500 บาท

BodyConscious Signature Ultra Acupuncture เป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของ BodyConscious ที่คิดริเริ่มทรีทเมนท์เฉพาะตามแบบฉบับของบอดี้คอนเชียสเพื่อลดอาการปวด การรวมศาสตร์การรักษาแบบตะวันออกโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์แผนจีน และ การกายภาพบำบัดของโลกตะวันตก เข้าไว้ด้วยกัน ที่มุ่งเน้นให้ผลลัพธ์การรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยการรักษาชนิดนี้จะช่วยบรรเทา อาการปวดกล้ามเนื้อและลดการอักเสบบวม โดยการกระตุ้นการไหลเวียนของระบบโลหิตและนวดกล้ามเนื้อชั้นลึก

 • คอร์ส 3 ครั้ง                                    9,975 บาท (3,325 บาท/ครั้ง)
 • คอร์ส 5 ครั้ง                                  15,750 บาท (3,150 บาท/ครั้ง)
 • คอร์ส 10 ครั้ง แถมฟรี 1 ครั้ง           29,750 บาท (2,705 บาท/ครั้ง)

A Mindful Path to A Better Body and A Better Life