Edit Content

Sensational Holistic Treatments & Well-being

Opening Hours

ฝึกสมาธิ

2,200 THB
ภาพรวม

การฝึกสมาธิ เกี่ยวข้องกับกระบวนการพัฒนาทักษะในการเหนี่ยวนำความสนใจและสมาธิของตัวบุคคล ให้มาจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาปัจจุบัน ซึ่งสามารถพัฒนาได้ผ่านการฝึกสมาธิและการฝึกอื่น ๆ เช่น การฝึกการหายใจ เป็นต้น ในคำสอนทางพระพุทธศาสนา สติจะถูกใช้เพื่อพัฒนาความรู้ในตนเองและเชาวน์ปัญญาที่จะค่อย ๆ นำไปสู่ “การตรัสรู้” หรือการพ้นเป็นอิสระจากความทุกข์ทั้งปวง

Service Gallery

นัดหมาย

บรรลุเป้าหมายของร่างกายและสุขภาพของคุณวันนี้ ติดต่อเราหากมีคำถามใด ๆ หรือนัดหมาย