Edit Content

Sensational Holistic Treatments & Well-being

Opening Hours

ให้คำปรึกษาด้านจิตบำบัด

4,400 THB
ภาพรวม

ให้คำปรึกษาด้านจิตบำบัด อยู่ภายใต้คำจำกัดความที่ว่า “การบำบัดด้วยการพูด” และเปิดโอกาสให้ผู้คนสามารถอภิปรายปัญหาและความรู้สึกอันยากลำบากที่ตนกำลังพบเจอ ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเป็นความลับ ความหมายอาจจะแตกต่างออกไปขึ้นอยู่กับตัวบุคคล แต่โดยทั่วไปแล้ว นี่คือระบวนการที่ผู้คนต่างเสาะแสวงหาเมื่อพวกเขาต้องการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างในชีวิต หรือเพียงแค่ต้องการสำรวจความคิดและความรู้สึกของตนเองในเชิงลึกมากขึ้น

หน้าที่ของผู้ให้คำปรึกษาไม่ใช่การสั่งให้คุณนั่งลงแล้วบอกว่าต้องทำอะไรบ้าง แต่หากเป็นการสนับสนุนให้คุณพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่กำลังรบกวนใจ เพื่อค้นหาสาเหตุที่แท้จริง และวินิจฉัยรูปแบบการคิดของคุณโดยเฉพาะ จากนั้นแล้ว ผู้ให้คำปรึกษามีสิทธิ์ที่จะออกแบบแผนดำเนินการเพื่อช่วยให้ปัญหาของคุณทุเลาลง หรือช่วยค้นหาวิธีแก้ไขรับมือก็ได้เช่นกัน

Service Gallery

นัดหมาย

บรรลุเป้าหมายของร่างกายและสุขภาพของคุณวันนี้ ติดต่อเราหากมีคำถามใด ๆ หรือนัดหมาย