Edit Content

Sensational Holistic Treatments & Well-being

Opening Hours

ฝึกการหายใจ

2,200 THB
ภาพรวม

การหายใจนิ่ง ๆ ช้า ๆ จะช่วยทำให้ระบบต่าง ๆ ในร่างกายทำงานช้าลง ลดความเครียด ความวิตกกังวล ความหดหู่ใจ และยังนำไปสู่ความชัดเจนและความปลอดโปร่งมากขึ้น การฝึกการหายใจจะเปิดโอกาสให้คุณสำรวจและฝึกฝนเทคนิคการหายใจที่หลากหลาย เช่น การรับรู้ลมหายใจ (อานาปานสติ) ปราณยามะ เทคนิคการหายใจด้วยกล้ามเนื้อกระบังลม และการหายใจด้วยปากแบบ Buteyko การหายใจอย่างมีสติจะช่วยเพิ่มปริมาณออกซิเจนที่ส่งไปยังเซลล์และเนื้อเยื่อของร่างกายที่กระตุ้นให้หัวใจแข็งแรง อวัยวะมีสุขภาพดี ย่อยอาหารได้ดีกว่าเดิม นอนหลับสบาย และมีการไหลเวียนโลหิตที่ดี ถือว่าเป็นการฝึกฝนที่วิเศษที่สามารถเรียนรู้และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

Service Gallery

นัดหมาย

บรรลุเป้าหมายของร่างกายและสุขภาพของคุณวันนี้ ติดต่อเราหากมีคำถามใด ๆ หรือนัดหมาย