ท่ายืดกล้ามเนื้อ 5 ท่าง่ายๆ เพื่อป้องกันออฟพิศซินโดรม

อ้างอิงจากผลงานวิจัยของ International Classification of Diseases ออฟฟิศซินโดรมเป็นหนึ่งใน สาเหตุหลักของโรค ที่เกี่ยวข้องกับกล้ามเนื้อและกระดูกมากถึง 150 ประเภท ซึ่งส่งผลกระทบต่อระแบบการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อและ กระดูก ข้อต่อและเนื้อเยื่อเกี่ยวพันต่างๆ โรคที่เกิดจากออฟฟิศซินโดรมสามารถเป็นโรคที่เกิดได้อย่างฉับพลันและหายได้ เองในระยะเวลาอันสั้น ไปจนถึงโรคเรื้อรังที่มักกินระยะเวลาในการรักษาอย่างยาวนาน โรคที่เกี่ยวข้องกับกล้ามเนื้อและกระดูกถือเป็นโรคอันดับที่ 2 ที่เป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยและความพิการ ผลงานการวิจัย…

Continue Reading →