young-asian-lady-nurse-giving-covid-19-flu-antivirus-vaccine-shot-senior-male-patient

ตรวจภูมิคุ้มกันหลังฉีดวัคซีน COVID 19

โปรแกรมการตรวจสุขภาพนี้เป็นการตรวจหาระดับภูมิคุ้มกันโควิด 19 ในร่างกายของผู้เข้ารับบริการ โดยจะประเมิน จากระดับแอนติบอดี้ในเลือด (COVID-19 Spike Protein IgG Quantitative Antibody) ซึ่งจะช่วยประเมินและติดตามระดับภูมิคุ้มกันหลังได้รับ วัคซีนโควิด 19 หรือ หลังจากการติดเชื้อและได้รับรักษาจนหายดีแล้ว

นอกเหนือจากการตรวจเลือดแล้ว โปรแกรมการตรวจสุขภาพนี้ยังได้รวมเอาการปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน เวชศาสตร์ป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพไว้ด้วย ผู้เข้ารับบริการจะสามารถปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพในด้านอื่นๆได้ แพทย์ ประจำคลินิกมีความเชี่ยวชาญในปัญหาสุขภาพในหลากหลายด้านไม่ว่าจะเป็น การลดน้ำหนัก การปรับสมดุลฮอร์โมน การชะลอวัย การเสริมสร้างสุขภาพลำไส้ให้แข็งแรง การจัดการกับความเครียด การลดปัญหาเกี่ยวกับการนอนหลับ และการเสริมสร้างโภชนาการที่ดี

นอกจากนี้ เพื่อให้ภูมิคุ้มกันของผู้เข้ารับบริการแข็งแรงขึ้น ทางคลินิกยังได้รวมเอาโปรแกรมการให้วิตามินแบบ เอ็นเนอร์ไจเซอร์ไว้ในแพ็คเกจนี้ด้วย ซึ่งมีมูลค่า 2,900 บาท โปรแกรมการให้วิตามินทางหลอดเลือดดำนี้อุดมไปด้วย วิตามินและแร่ธาตุที่มีความจำเป็นต่อร่างกาย ไม่ว่าจะเป็น วิตามินซี แม็กนีเซียม วิตามินบี 1 วิตามินบี 2 วิตามินบี 3 วิตามินบี 6 และวิตามินบี 12 ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นวิตามินและแร่ธาตุที่มีความจำเป็นต่อการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ช่วยลดความ เสี่ยงต่อการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ ช่วยลดภูมิแพ้ ช่วยบรรเทาอาการปวด ผ่อนคลายความตึงเครียด และ ช่วยส่งเสริมการนอนหลับ

 

ราคาโปรแกรม: 3,850 บาท (ลดจาก 5,300 บาท)

 • การตรวจเลือดเพื่อวัดระดับภูมิคุ้มกันโควิด 19 (COVID-19 Spike Protein IgG Quantitative Antibody) 1 ครั้ง
 • การปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเวชศาสตร์ป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพ 2 ครั้ง (ก่อนและหลังตรวจ)
 • การให้วิตามินทางหลอดเลือดดำแบบเอ็นเนอร์ไจเซอร์ 1 ครั้ง (มูลค่า 2,900 บาท)
 • ราคานี้รวมค่าบริการทางการแพทย์และการพยาบาลแล้ว

 

โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับ:

 • ผู้ที่ได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้วอย่างน้อย 28 วัน แต่ไม่เกิน 3 เดือน
 • ผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด 19 ที่ได้รับรักษาจนหายดีและกักตัวหลังการรักษาแล้วอย่างน้อย 14 วัน กรุณานำเอกสาร การยืนยันการรักษาจากโรงพยาบาลมาด้วยในวันที่เข้ารับบริการ

 

โปรแกรมนี้ไม่เหมาะสำหรับ:

 • ผู้ที่ต้องการตรวจว่าติดเชื้อโควิด 19 หรือไม่ (กรุณาติดต่อโรงพยาบาลที่รับตรวจ RTPCR Test)
 • ผู้ที่มีปัญหาภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือผู้ที่กำลังรับประทานยาที่มีฤทธิ์กดภูมิคุ้มกัน
 • ผู้ที่แพ้วิตามินซี แม็กนีเซียม หรือวิตามินบี

 

คำแนะนำและข้อควรระวัง:

 • จากการศึกษาพบว่าวัคซีนชนิดต่างๆที่มีอยู่ สามารถช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด 19 และสามารถลด ความเสี่ยงในการเจ็บป่วยอย่างรุนแรงจนถึงแก่ชีวิตได้ อย่างไรก็ตามไม่พบว่าวัคซีนสามารถลดอัตราการแพร่เชื้อ จากบุคคลหนึ่งสู่บุคคลหนึ่งได้
 • ไม่ว่าผลการตรวจของท่านจะออกมาเป็นอย่างไร ทางคลินิกขอแนะนำให้คนไข้ทุกท่านที่ได้รับการตรวจปฏิบัติตัว ตามมาตรฐานการป้องกันการแพร่เชื้ออย่างเข้มงวด โดยควรเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล สวมใส่หน้ากากอนามัย และรักษาความสะอาดด้วยการใช้แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้ออยู่อย่างสม่ำเสมอ
 • ระดับภูมิคุ้มกันโควิด 19 มักจะลดลงโดยธรรมชาติในระยะเวลา 6 เดือน หลังการได้รับวัคซีนหรือการติดเชื้อ

 

ระยะเวลา: ทราบผลหลังจากเข้ารับบริการประมาณ 3 วันทำการ

การเตรียมตัว: ผู้เข้ารับบริการไม่จำเป็นต้องงดน้ำงดอาหารก่อนการเจาะเลือดง