ทำไมเราจึงมีความเชื่อในเกณฑ์ไม่สมดุลมากกว่าเกณฑ์การตรวจโรค

คุณอาจจะประหลาดใจว่าในทางการแพทย์การวินิจฉัย เลือด ปัสสาวะ และ อุจจาระนั้นมีอยู่ด้วยกัน ถึง 2 วิธี คือวิธีการ วินิจฉัยแบบ Pathological Range(เกณฑ์การตรวจหาโรค)และ วิธีการวินิจฉัยแบบ Functional Range (เกณฑ์การตรวจ ความไม่สมดุล)เกณฑ์การตรวจหาโรค หรือ Pathological Range เป็นวิธีการวินิจฉัยที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการแพทย์ แผนปัจจุบันตามโรงพยาบาลทั่วไปซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อวินิจฉัยโรค ในขณะที่ Functional Range หรือ เกณฑ์การ ตรวจความไม่สมดุล ซึ่งเป็นวิธีที่เราใช้กันที่นี่ที่ บอดี้คอนเชียส เป็นวิธีที่มักจะใช้โดยแพทย์ธรรมชาติบำบัดและแพทย์ แผนทางเลือกเพื่อประเมินความเสี่ยงต่อการเป็นโรคก่อนที่โรคจะอุบัติขึ้น

 

แพทย์ตามโรงพยาบาลส่วนใหญ่(และห้องทดลองส่วนใหญ่)มักจะใช้เกณฑ์การตรวจหาโรค หรือ Pathological Range ในการวินิจฉัยภาวะสุขภาพของผู้ป่วย โดยมากแล้ว ถ้าผลการตรวจอยู่ในเกณฑ์จะถือว่าผู้ป่วยมีอาการปกติ ในทาง กลับกันหากตรวจแล้วพบว่า ผลการตรวจอยู่นอกเกณฑ์จะถือว่าผู้ป่วยมีความผิดปกติและกำลังเป็นโรค

scientist-work-laboratory_53419-4246

ไม่เหมือนกันกับเกณฑ์การตรวจหาโรค (Pathological Range) ที่มักใช้กันในโรงพยาบาลทั่วไป ที่บอดี้คอนเชียส เราใช้เกณฑ์การตรวจหาความไม่สมดุล (Functional Range) ซึ่งเกณฑ์การตรวจลักษณะนี้จะแคบกว่ากรอบการตรวจแบบ เกณฑ์การตรวจหาโรค (Pathological) ยกตัวอย่างเช่น ในเกณฑ์การตรวจหาโรค(Pathological Range) สำหรับกลูโคส จะอยู่ที่ 65 ถึง 110 mg/dlแต่ในการตรวจแบบเกณฑ์หาความไม่สมดุล หรือ Functional Range จะอยู่ที่ 85 ถึง 100 mg/dl จากกรอบดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ระดับที่อยู่สูงกว่า Pathological Range จะเป็นระดับที่บ่งบอกว่าผู้ป่วยรายนั้นๆเป็นโรค เบาหวาน ในทางกลับกัน ระดับที่สูงกว่า Functional Range จะบ่งบอกว่าผู้ป่วยรายนั้นๆ มีระดับน้ำตาลที่สูงกว่าปกติ และ อาจจะเป็นสัญญาณบ่งบอกของความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานก่อนที่ผู้ป่วยรายนั้นๆจะเป็นโรคเบาหวานจริงๆ ที่ บอดี้คอนเชียส เราต้องการที่จะพยากรณ์ความเป็นไปได้ในการเกิดโรคต่างๆมากกว่าการคิดว่าร่างกายยังปกติดีจนกระทั่ง มีโรคแทรกแซง

 

บ่อยครั้งที่ผู้ป่วยมาหาเรา พร้อมกับผลตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลซึ่งบ่งบอกว่าสุขภาพร่างกายของพวกเขาปกติดี เรามัก จะตรวจสอบเอกสารเหล่านั้นอีกรอบ และ พบว่าจริงๆแล้วร่างกายของพวกเขากำลังจะเข้าสู่ความผิดปกติและแนะนำ ผู้ป่วยถึงวิธีป้องกันไม่ให้เกิดโรคที่พวกเขามีความเสี่ยง

 

แพทย์แผนปัจจุบันส่วนใหญ่ จะถูกสอนให้วินิจฉัยอาการเพื่อหาโรคที่เป็นและมักจะคิดว่าร่างกายของผู้ป่วยปกติดีแต่มักจะ มาพบว่าผู้ป่วยเป็นโรคเมื่อผู้ป่วยมีอาการแล้วเท่านั้น

 

ที่ บอดี้คอนเชียส เราไม่ถือว่าการมีสุขภาพที่ดี คือการปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ หากแต่สุขภาพที่ดีในอุดมคติของเราคือ การที่ มีพลังงานที่ดี มีระบบขับถ่ายที่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีร่างกายที่สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ และ ใช้ชีวิตอย่างมี ความสุข

 

เราเลือกใช้เกณฑ์การตรวจหาความไม่สมดุล เพื่อทำการประเมินสุขภาพของผู้ป่วย นอกจากนี้เรายังใช้ข้อมูลที่เราได้ จากผู้ป่วยเกี่ยวกับสุขภาพทั่วไปของพวกเขามาร่วมกันวิเคราะห์สุขภาพของผู้ป่วย ซึ่งนี่เป็นวิธีที่ทำให้เราเข้าใจภาพรวม ของภาวะสุขภาพของผู้ป่วย และ ด้วยการวิเคราะห์ลักษณะนี้ เราจึงสามารถเห็นถึงสิ่งที่กำลังจะผิดปกติซึ่งทำให้เรา สามารถช่วยผู้เข้ารับบริการของเราแก้ไขความผิดปกติด้วยวิธีธรรมชาติที่เหมาะสมกับอาการของพวกเขาที่สุด เพื่อป้องกัน โรคร้ายที่ไม่พึงประสงค์ที่อาจจะเกิดขึ้น

 

เราร่วมกับห้องทดลองชั้นนำที่สามารถช่วยในการตรวจสุขภาพโดยละเอียด ซึ่งจะสามารถช่วยให้ทั้งคุณและเราเข้าใจ ร่างกายของคุณได้ละเอียดมากขึ้น เพื่อให้เห็นส่วนที่ดี และ ส่วนที่มีความผิดปกติ ยกตัวอย่างเช่น เรามีบริการการตรวจ วัดระดับฮอร์โมนซึ่งจะช่วยให้เราเข้าใจว่าระบบฮอร์โมนของคุณทำงานได้ดีหรือไม่ นอกจากนี้เรายังมีการตรวจUrine Organic Acids ซึ่งคือการตรวจที่จะช่วยให้เราทราบถึงการทำงานของเซลล์และการเผาผลาญของไขมันและ คาร์โบไฮเดรต นอกจากนี้การตรวจชนิดนี้ยังสามารถทำให้เราเข้าใจการทำงานของ สารสื่อประสาท วัฏจักรเครบส์ หรือ วัฎจักรกรดไตรคาร์บอกซิลิก ภาวะความไม่สมดุลของการเกิดอนุมูลอิสระ ความสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ และ ระดับสารพิษและระบบการขับสารพิษในร่างกาย การทดลองเหล่านี้จะทำให้เราทราบว่าร่างกายของผู้เข้ารับบริการทำงาน อย่างไร และ ส่วนใดที่ต้องการการรักษาเพิ่มเติม

 

ถ้าคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การตรวจสุขภาพด้วยวิธีต่างๆ กรุณาติดต่อเรา และ เรามีความยินดีเป็น อย่างยิ่งที่จะให้คำแนะนำทางสุขภาพเป็นเวลา 20 นาที โดยผู้เชี่ยวชาญที่สามารถให้ปรึกษาว่าการทดลองเหล่านี้จะ สามารถช่วยคุณให้มีสุขภาพที่ดีและห่างไกลโรคได้อย่างไร

ใส่ความเห็น