การบรรเทาอาการปวดเมื่อยด้วยธรรมชาติบำบัดโดยการแพทย์แผนจีน

ก่อนอื่นผมขอกล่าวถึงปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับอาการปวดเมื่อย การปวดเมื่อยถือเป็นปัญหาใหญ่ ที่หลายๆ คนต้องเผชิญ อันมาเนื่องมาจากหลายสาเหตุอาทิเช่น การใช้ชีวิตประจำวันใน อิริยาบถที่ก่อให้เกิดอาการปวดเมื่อย อย่างเช่น การก้มใช้มือถือ การทำงานออฟฟิศที่ต้อง อยู่ในท่าเดิมๆเป็นระยะเวลานาน การออกกำลังกายอย่างผิดวิธีหรือหนักเกินไป อาการปวดเมื่อยที่เกิดจากอุบัติเหตุ หรือการปวดเมื่อยที่เกิดขึ้นจากการที่ร่างกายเสื่อมสภาพ หรืออ่อนแอลง

อาการปวดเมื่อยเป็นอาการที่มนุษย์ต้องเผชิญมาตั้งแต่อดีต เมื่อหลายร้อยปีหรือหลายพันปีก่อน มนุษย์เองก็ต้องพยายามกาวิธีที่จะช่วยบรรเทาอาการเจ็บป่วย หากแต่ในอดีตกาลคนเราใช้ชีวิต อยู่กับธรรมชาติและไม่มีเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถช่วยบรรเทาอาการได้ บรรพบุรุษ เราจึงต้องพยายามหาวิธีแก้ไขปัญหาเหล่านี้จากธรรมชาติ ซึ่งเมื่อเกือบ 3,000 ปีก่อนเป็นช่วง เวลาที่การแพทย์แผนจีนได้ถือกำเนิดขึ้นพร้อมกับวิธีการรักษาอาการปวดเมื่อยหลากหลายวิธี อาทิเช่น
• การฝังเข็ม
• การครอบแก้ว
• การนวดทุยหน่าและกดจุด
• การยืดเหยียดร่างกายและการจัดกระดูก
• การใชอาหารเป็นยา
• การแนะนำวิธีดูแลตนเองให้สอดคล้องกับธรรมชาติ
• การใช้สมุนไพรจีนเป็นยา

การฝังเข็ม

การฝังเข็มเป็นวิัธีการรักษาที่เก่าแก่มากอย่างหนึ่งของมนุษย์โลก การฝังเข็มมีจุดเด่นเรื่องการ บรรเทาอาการปวดเมื่อยและฟื้นฟูกล้ามเนื้อ การฝังเข็มช่วยปรับสมดุลการไหลเวียนของ เลือดลมและยังเป็นการสร้างการตอบสนอง ต่ออวัยวะต่างๆของร่างกายผ่านเข็มเล็กๆได้อีกด้วย การรักษาดังกล่าวเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายแม้แต่องค์การอนามัยโลก หรือ WHO ก็ให้การ ยอมรับว่าการฝังเข็มสามารถบรรเทาอาการปวดเมื่อยที่หลายคนต้องเผชิญได้เป้นอย่างดี อาทิเช่น การปวดหัวไมเกรน การปวดต้นคอ การปวดบ่าไหล่หลัง การปวดข้อมือ การปวดหลัง การปวดเอว การปวดเส้นประสาทก้าน การปวดขา การปวดข้อเข่า การปวดฝ่าเท้า การปวดฟัน และ การปวดเบ้าตา

การปวดเมื่อยเหล่านี้เป็นอาการที่ไม่ควรละเลย เพราะถ้าหากไม่รักษาให้ถูกจุดที่ต้นเหตุของ การปวด และ ปล่อยให้อาการเหล่านี้เกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆ อาการปวดอาจกลายเป็นปัญหาเรื้อรังได้ และ ก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพที่ใหญ่ขึ้นตามมาได้ ทำให้ต้องเสียเงินทองและเวลาในการ พักฟื้นจากการรักษาอย่างมากมาย

จากมุมมองของแพทย์แผนจีนมองว่ายิ่งรักษาเร็วยิ่งดีกว่ารักษาช้า เพราะถ้าหากยิ่งปล่อยไว้นาน อาการที่จากเดิมเป็นน้อยอาจจะทวีความรุนแรงมากขึ้น และ อาจส่งผลให้เกิดปัญหาที่จุดอื่นของ ร่างกายร่วมด้วย แพทย์จีนโบราณจึงคิดค้นวิธีฝังเข็มขึ้นซึ่งเป็นวิธีการทางธรรมชาติที่ช่วยเรื่อง ของการบรรเทาอาการอักเสบและอาการปวดในหลายจุด และ ยังช่วยเรื่องของจิตใจ อารมณ์ และ จิตวิญญาณอีกด้วย

โดยศาสตร์แพทย์แผนจีนมีความเป็นมาจากศาสนาเต๋าที่เชื่อว่าธรรมชาติมีสมดุล และ คนเราก็ ไม่ต่างจากธรรมชาติ ทั้งฟ้าและดิน คนเราก็สามารถปรับสมดุลได้และกลับมาใช้ชีวิจอย่างสมดุล ต่อไปได้หากปรับสมดุลที่ต้นตอของปัญหา เมื่อร่างกายของเราสมดุลแล้ว อาการเจ็บป่วยต่างๆ ก็จะลดลง รู้สึกแข็งแรงและเคลื่อนไหวได้คล่องขึ้น มีสุภาษิตที่ว่า “การป่วยไม่เคยหายจริงจาก ร่างกาย” ซึ่งสามารถตีความได้ว่า เมื่อร่างกายของคนเรานั้นเจ็บป่วยร่างกาย จะได้รับผลกระทบ และไม่มีทางที่จะกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้ แต่ถ้าหากเราสามารถปรับสมดุล ของร่างกายใหม่ ร่างกายก็จะไม่มีอาการต่างๆ เพราะร่างกายจะเกิดสมดุลใหม่

สุดท้ายนี้ขอให้ผู้อ่านสุขภาพดีและประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับ

เขียนโดย พจ.ฉัตร์ยศกร รัชตะนาวิน (หมอกาย)

ใส่ความเห็น