Edit

Sensational Holistic Treatments & Well-being

Opening Hours

Sleep and Emotional Enhancement

Sleep and Emotional Enhancement

ภาพรวม

การนอนหลับถือเป็นหนึ่งในปัจจัยพื้นฐานทางกายภาพที่มนุษย์ทุกคนพึงมีในชีวิต โดยปกติแล้วการนอน หลับพักผ่อนกินเวลาระหว่างร้อยละ 20 ถึง 40 ของเวลาที่เรามีในแต่ละวัน การนอนหลับพักผ่อนอย่าง เต็มที่นั้นสามารถช่วยให้ร่างกายของเราสามารถซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยใน การทำงานของสมองในการใช้ความคิดวิเคราะห์ ช่วยให้ภูมิคุ้มกันทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยัง ช่วยป้องกันร่างกายจากโรคภัยต่างๆได้อีกด้วย

ในทางกลับกัน การนอนหลับพักผ่อนระยะสั้นเกินไป การนอนที่ถูกรบกวน หรือการนอนหลับพักผ่อน ที่ไม่เพียงพอ สามารถส่งผลต่อร่างกายในหลายๆระดับทั้งการส่งผลเพียงเล็กน้อยไปจนถึงการส่งผลใน ระดับมาก อาทิ การมีใต้ตาคล้ำ รู้สึกมึนงงระหว่างวัน มีความต้องการในการับประทานแป้งมากขึ้น มีความอยากอาหารมากกว่าปกติ ไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้สึกไม่มีสมาธิ เหนื่อยล้าง่าย มีปัญหาในการต่อต้านอินซูลิน มีความเสี่ยงในการเป็นโรคเบาหวาน มีความไวต่อการเป็นหวัดง่าย มีความเสี่ยงในการเป็นโรคที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจที่เกิดจากภูมิคุ้มกันไม่แข็งแรง ภาวะไตวาย โรคหัวใจ โรคความดัน โลหิตสูง โรคอ้วน อัลไซมเมอร์ ความต้องการทางเพศลดลง ไปจนถึงการเกิดอุบัติเหตุทาง รถยนต์ที่เกิดขึ้นจากความสามารถในการขับขี่ที่ลดลง หรือ อุบัติเหตุจากการทำกิจกรรมต่างๆ นอกจาก ผลกระทบทางกายภาพแล้ว การนอนหลับพักผ่อนที่ไม่เพียงพอ สามารถส่งผลต่อสุขภาพทางด้าน อารมณ์ได้เช่นกัน อาทิ การขาดความจูงใจ การมีปัญหาทางด้านอารมณ์ ความเครียด การมีรู้สึกจัดการด้าน อารมณ์ได้ไม่ดี การมองโลกในแง่ลบ ความสามารถในการแก้ปัญหาลดลง การมีความรู้สึกว่าตัวเองไม่ มีค่ามากขึ้น รู้สึกว่าตัวเองไม่มีอำนาจ หรือ รู้สึกมั่นใจในตัวเองน้อยลง ซึ่งสามารถนำไปสู่ภาวะหดหู่ ซึมเศร้า หรือ ภาวะอารมณ์ไม่สมดุล

โปรแกรมการตรวจสุขภาพทางห้องปฏิบัติการและดูแลสุขภาพนี้ จะช่วยวินิจฉัยอย่างถี่ถ้วนถึงต้นตอของ ปัญหาที่ทำให้คุณไม่สามารถนอนหลับได้อย่างเต็มที่และเพียงพอ โดยโปรแกรมนี้จะดูทั้งเรื่องของสารสื่อ ประสาทในสมอง ระดับวิตามินดี ระดับวิตามินบี ระดับสังกะสี ความพร่องในสารต้านอนุมูลอิสระ อาการ อักเสบในร่างกาย ความสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ ความเสี่ยงต่อการมีปัญหาเกี่ยวกับต่อมหมวก ไตอ่อนล้า ระดับฮอรโมนไทรอยด์ ระดับฮอร์โมนความเครียด ระดับสารพิษในร่างกาย และ ความสามารถใน การขจัดสารพิษในร่างกาย ซึ่งปัจจัยต่างๆเหล่านี้สามารถรักษาได้ด้วยการรับประทานวิตามินอาหารเสริม และ การปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิต

โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับ:
• ผู้ที่กำลังมีประสบปัญหาต่างๆที่เกิดจากการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอ
• ผู้ที่ต้องการนอนหลับได้ดีขึ้น
• ผู้ที่กำลังมีปัญหาเกี่ยวกับอาการซึมเศร้า หดหู่ และ มีภาวะอารมณ์ไม่สมดุล

โปรแกรมการตรวจทางห้องปฏิบัติการและบริการที่รวมในโปรแกรม:
• โปรแกรมการตรวจทางห้องปฏิบัติการทั้งหมด 11 รายการ อันประกอบไปด้วย การตรวจความ สมบูรณ์ของเม็ดเลือด การทำงานของฮอร์โมนไทรอยด์ การทำงานของฮอร์โมนต่อมหมวกไต การตรวจค่าการอักเสบในร่างกาย การทำงานของโกรทฮอร์โมน ระดับวิตามินดี การตรวจหา กรดอินทรีย์ในปัสสาวะ (Urine Organic Test) การตรวจหาสารอินดิคานในปัสสาวะ (Urine Indican Test) และ การตรวจหาสารไพโรลในปัสสาวะ (Urine Kryptopyrroles)
• การให้คำปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพการติดตามฟังผลและการให้คำปรึกษาหลังการตรวจตลอดการรักษา
• ฟรีการวัดมวลร่างกาย (Body Composition) 1 ครั้ง และ การวิเคราะห์ร่างกายแบบสามมิติ (3D Body Scan) 1 ครั้ง รวมมูลค่า 1,300 บาท
• การฝังเข็ม (Acupuncture) 1 ครั้ง (ราคาพิเศษลด 50%)

ราคาโปรแกรม: 25,900 บาท

ระยะเวลา: ทราบผลหลังจากเข้ารับบริการประมาณ 7 วันทำการ

การเตรียมตัว: ผู้เข้ารับบริการจะต้องงดน้ำงดอาหารก่อนการเจาะเลือดอย่างน้อย 8 ชั่วโมง กรุณางดน้ำงดอาหารอย่างน้อย 8 ชั่วโมงก่อนการเก็บปัสสาวะแรกของวันในตอนเช้า

ปรึกษาออนไลน์ได้แล้ววันนี้

ปรึกษาเบื้องต้นกับแพทย์เวชปฏิบัติของเรา ราคา 1,000 บาท (60 นาที) เฉพาะวันจันทร์ พฤหัสบดี และอาทิตย์เท่านั้น

Sensational Holistic Treatments & Well-being

BodyConscious is a health center with a difference. We believe in getting to the root cause of why clients are having health challenges.

Contact Us

Opening Hours

Copyright © 2021. All rights reserved.