Edit

Sensational Holistic Treatments & Well-being

Opening Hours

Hormone Balancing for Male

Hormone Balancing for Male

ภาพรวม

คุณกำลังเผชิญกับอาการอันไม่พึงประสงค์เหล่านี้หรือไม่ ความเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ การมีบุตรยาก ผมร่วง ความต้องการทางเพศลดลง เหนื่อยล้าอ่อนเพลียรู้สึกไม่กระปรี้กระเปร่า ความแข็งแรงน้อยลง เหงื่อ ออกระหว่างนอนหลับ รู้สึกหนาวๆร้อนๆง่ายกว่าปกติ ปัสสาวะบ่อย ปวดหัว ความคิดความอ่านไม่ค่อย ปลอดโปร่ง อารมณ์เปลี่ยนแปลงเหวี่ยงวีนง่าย รู้สึกหดหู่ มีความวิตกกังวล ความจำไม่ค่อยดี หัวใจเต้นไม่ เป็นปกติ น้ำหนักเพิ่มขึ้นอย่างหาสาเหตุไม่ได้ มวลกล้ามเนื้อลดลง กล้ามเนื้อไม่แข็งแรง กระดูกไม่แข็งแรง เปราะหักง่าย มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับ มีปัญหานอนไม่หลับ ท้องผูก ท้องอืด มีระดับไขมันเพิ่มสูงขึ้น หรือ มีเนื้อบริเวณเต้านมเพิ่มมากขึ้น ถ้านี่คือปัญหาที่คุณกำลังเผชิญอยู่ อาการเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณ ที่กำลังบอกว่าฮอร์โมนในร่างกายของคุณไม่สมดุล การมีฮอร์โมนที่สมดุลนั้นมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อระบบ หลายๆ ระบบในร่างกาย อาทิ การควบคุมความอยากอาหารของร่างกาย ระบบเผาผลาญ การนอนหลับ การทำงานของฮอร์โมนเพศ ความเครียด อารมณ์ และ อุณหภูมิของร่างกาย

การเปลี่ยนแปลงของสมดุลฮอร์โมนนั้นเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัย ปัจจัยหนึ่งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติและ พบได้มากคือการเพิ่มขึ้นของอายุ เมื่อผู้ชายเข้าสู่ช่วงอายุ 30 ปี โกรทฮอร์โมนจะค่อยๆลดลง ซึ่งการลดลง ของโกรทฮอร์โมนนั้นส่งผลหลายอย่างต่อร่างกาย เนื่องจากโกรทฮอร์โมนมีบทบาทสำคัญในการทำให้ กระดูกแข็งแรง ช่วยให้ร่างกายฟื้นตัวจากอาการเจ็บป่วยได้เร็วขึ้น ช่วยเพิ่มมวลกล้ามเนื้อ ช่วยดูแลอวัยวะ ต่างๆและเนื้อเยื้อในร่างกาย นอกจากนี้การเพิ่มขึ้นของอายุนั้นยังมีส่วนทำให้ฮอร์โมนเพศชาย หรือ ที่รู้จัก กันในชื่อเทสโทสเตอโรนลดลง และ ทำให้ฮอร์โมนเพศหญิง หรือ เอสโตรเจนเพิ่มขึ้น ซึ่งทำให้เกิดผล กระทบหลายๆด้านต่อร่างกาย เช่น อาการเหนื่อยล้ามากกว่าปกติ รู้สึกไม่มีแรง อารมณ์เปลี่ยนแปลง กล้ามเนื้ออ่อนแรงมากขึ้น มีภาวะมีบุตรยาก มีความต้องการทางเพศน้อยลง มีความเสื่อมสมรรถภาพทาง เพศ มีการเพิ่มขึ้นของเนื้อเยื่อบริเวณเต้านม น้ำหนักเพิ่ม หรือ การมีระดับไขมันเพิ่มขึ้น นอกเหนือจากโกรท ฮอร์โมนและฮอร์โมนเพศแล้ว ยังมีปัจจัยอื่นๆที่สามารถส่งผลต่อสมดุลของฮอร์โมนได้ด้วยเช่นกัน อาทิ การทำงานของฮอร์โมนไทรอยด์ ฮอร์โมนต่อมหมวกไต ระดับการอักเสบในร่างกาย ระดับน้ำตาลในเลือด ระดับไขมัน และ ระดับวิตามินดี

ถึงแม้ว่าการเสียสมดุลของฮอร์โมนนั้นจะเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงได้ยาก ด้วยการวินิจัฉัยอย่างถี่ถ้วนโดยแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญร่วมกับการใช้ผลการตรวจปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่างๆ การปรับการใช้ชีวิต การรักษาด้วยวิธี ทางธรรมชาติต่างๆ และ การใช้วิตามินอาหารเสริมเพื่อช่วยในการคืนสมดุล ท่านจะสามารถกลับมามี ร่างกายที่สุขภาพดีและมีความสุขอีกครั้ง

โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับ:
• ผู้ชายที่กำลังเผชิญกับอาการไม่พึงประสงค์ อาทิ ความเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ ภาวะการมีบุตร ยาก ความต้องการทางเพศที่ลดลง ไม่กระปรี้กระเปร่า น้ำหนักที่เพิ่มมากขึ้น มวลกล้ามเนื้อลดลง ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อน้อยลง และ ความแข็งแรงของร่างกายโดยรวมที่น้อยลง
• ผู้ชายที่กำลังเผชิญกับปัญหาเกี่ยวกับ การมีเหงื่อออกในช่วงกลางคืน ความรู้สึกหนาวๆร้อนๆ ตามร่างกาย และ การปัสสาวะบ่อย
• ผู้ชายที่กำลังเผชิญกับ อาการปวดหัว ความคิดไม่ปลอดโปร่ง อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย ความจำ ลดลง อาการซึมเศร้า ความหดหู่ ภาวะการหยุดหายใจขณะนอนหลับ หรือ การนอนหลับยาก
• ผู้ชายที่กำลังประสบกับปัญหาเกี่ยวกับลำไส้ อาทิ ท้องผูก หรือ ท้องอืด

โปรแกรมการตรวจทางห้องปฏิบัติการและบริการที่รวมในโปรแกรม:
• โปรแกรมการตรวจทางห้องปฏิบัติการทั้งหมด 19 รายการ อันประกอบไปด้วย การตรวจความ สมบุรณ์ของเม็ดเลือด ระดับน้ำตาลในเลือด ระดับไขมัน การทำงานของไต การทำงานของตับ ฮอร์โมนไทรอยด์ ฮอร์โมนต่อมหมวกไต ฮอร์โมนเพศ ค่าการอักเสบของร่างกาย และ ระดับวิตามินดี
• การให้คำปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพการติดตามฟังผลและการให้คำปรึกษาหลังการตรวจตลอดการรักษา
• ฟรีการวัดมวลร่างกาย (Body Composition) 1 ครั้ง และ การวิเคราะห์ร่างกายแบบสามมิติ (3D Body Scan) 1 ครั้ง รวมมูลค่า 1,300 บาท
• การฝังเข็มร่วมกับการทำคลื่นเสียงบำบัด (Acupuncture with Sound Healing) 1 ครั้ง (ราคาพิเศษ ลด 50%)

ราคาโปรแกรม: 19,300 บาท

ระยะเวลา: ทราบผลหลังจากเข้ารับบริการประมาณ 3 วันทำการ

การเตรียมตัว: กรุณางดน้ำงดอาหารก่อนเจาะเลือดอย่างน้อย 8 ชั่วโมง

ปรึกษาออนไลน์ได้แล้ววันนี้

ปรึกษาเบื้องต้นกับแพทย์เวชปฏิบัติของเรา ราคา 1,000 บาท (60 นาที) เฉพาะวันจันทร์ พฤหัสบดี และอาทิตย์เท่านั้น

Sensational Holistic Treatments & Well-being

BodyConscious is a health center with a difference. We believe in getting to the root cause of why clients are having health challenges.

Contact Us

Opening Hours

Copyright © 2021. All rights reserved.